ACTIEVOORWAARDEN

Hoeveel weet jij over onze bubbels?

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de “Freixenet Quiz Contest”.

Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met andere communicatie, inclusief reclame- of promotiemateriaal. Deelname- / aanmeldingsinstructies worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden en door deel te nemen worden alle deelnemers geacht te hebben ingestemd met en gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

Promotor: Freixenet België, Schildesteenweg 92, 2520 Oelegem (stuur geen inzendingen naar dit adres).

Artikel 1 – Actie

 1. De openingsdatum voor inzendingen is maandag 25 april 2022 om 09:00 uur (CEST). Aanvragen worden geaccepteerd tot dinsdag 26 april 2022, 23:59 (CET).
 2. In het geval dat de website uitvalt, worden de aanvragen beoordeeld op basis van de datum en tijd die Freixenet heeft ontvangen.
 3. Deelnemers aan de wedstrijd www.freixenet.be/quiz maken kans op een gratis fles Freixenet Italian Rosé of Prosecco, afgeleverd bij u thuis.
 4. Om deel te nemen aan deze winactie dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:
  • Deelnemers doen mee aan de wedstrijd op de volgende wijzen:
   Ga naar de website www.freixenet.be/quiz en neem deel aan onze online Freixenet Quiz. Vergeet je gegevens op het einde van de quiz niet in te vullen, enkel zo kan jouw deelname officieel geregistreerd worden.
  • Deelnemer heeft een woonadres in België.
 5. Uitgezonderd van deelname zijn werknemers van de promotor, hun families, agenten of iedereen die professioneel bij deze winactie betrokken is.
 6. Aanvragen van agenten, derden, georganiseerde groepen of automatisch door de computer gegenereerde aanvragen worden niet geaccepteerd. Er worden geen onvolledige of beschadigde inzendingen geaccepteerd. Inzendingen worden alleen geaccepteerd als ze voldoen aan alle inschrijfinstructies.
 7. Door deel te nemen aan deze actie, gaat u ermee akkoord ons te ontslaan en ons te vrijwaren van alle verwondingen, aansprakelijkheid, verliezen en schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw deelname aan deze actie (behalve dat niets onze aansprakelijkheid voor fraude beperkt, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid).
 8. De prijs is niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief aangeboden.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 1. De organisator zal de persoonlijke gegevens die door deelnemers worden verstrekt alleen gebruiken voor het uitvoeren van de actie en voor geen enkel ander doel, tenzij de organisator uw toestemming heeft verkregen. Persoonlijke gegevens die tijdens de actie worden verstrekt, kunnen echter worden doorgegeven aan de hieronder vermelde derde partijen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering / levering / regeling van de actie. De persoonlijke gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de EU Algemene Verordening.
 2. Derden die persoonlijke gegevens kunnen ontvangen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de actie zijn:
  Keep it Quiet Marketing Agency België.
 3. Derden die persoonsgegevens ontvangen, zijn gebonden aan en voldoen aan dezelfde gegevensbeschermingsnormen als Promotor.

Artikel 3 – Kennisgeving van de uitslag

 1. De prijs wordt belastingvrij aangeboden. De organisatoren van de wedstrijd zullen zorg dragen voor de aangifte van kansspelbelasting.
 2. Namen van winnaars worden niet vrijgegeven of gecommuniceerd.

Artikel 4 – Algemene bepalingen

 1. Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Actie voortvloeiende handelingen.
 3. Promotor behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt.
 4. Promotor behoudt zich het recht voor om foto’s, gepubliceerd onder de hashtag #ACelebrationWithFreixenet, te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 5. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen per e-mail (info@keepitquiet.be) gesteld worden.
 6. Deze algemene voorwaarden en alle problemen of geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden (ongeacht of dergelijke geschillen of problemen contractueel of niet-contractueel van aard zijn, zoals vorderingen uit onrechtmatige daad, voor schending van de wet of regelgeving of anderszins) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Deelnemers onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Amsterdamse rechtbanken om dergelijke geschillen of kwesties te beslechten.